Friday, August 21, 2020

Tudor MALECA − rector de onoare al UCCM, promotor al valorilor cooperatiste

         Înțelepții consideră că fapta e singura unitate de măsură pentru a prețui dimensiunile unui caracter, faptele noastre ne fac ceia ce suntem. În prisma acestei opțiuni am vrea să-l prezentăm pe Rectorul de Onoare al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, Tudor Maleca, profesorul universitar în ceasul aniversar. Domnia Sa la 25 august a.c. împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. E o cifră parcă simplă, însă consistentă, care enumeră zi de zi edificarea coroanei de lauri a destinului Omului, Savantului, Managerului, Pedagogului, Îndrumătorului, Tudor Maleca. 
     Dragostea de carte a fost și este o permanentă călăuză în viața și activitatea dlui Tudor Maleca. După cei șapte ani de acasă petrecuți în familia Eugeniei și a lui Hariton Maleca într-o așezare din codrii Orheiului, Dâșcova, primele studii le face în școlile din satul natal și Hulboaca. Setea de cunoștințe îl duce la Tehnicumul de Comerț din Chișinău, devenind unul din cei mai buni elevi al acestei școli prestigioase pe timpuri, unde își alege specialitatea Merceologia produselor alimentare. 
     Studiile în domeniul merceologiei, economiei l-au pasionat chiar de la începuturi, devenind principala ocupație a vieții sale. Absolvind cu mențiune studiile medii de specialitate, D-lui își continuă învățătura la Institutul Comercial-Economic din Lvov, Ucraina la aceiași specialitate, pe care o absolveștei cu succes în 1961. 
      Urmează munca în calitate de merceolog la Uniunea Raională a Cooperației de Consum Hâncești. Studiile la aspirantură le face la aceiași prestigioasă instituție de învățământ din Lvov în anii 1964-1967 la Catedra Merceologia produselor alimentare, urmând ulterior și angajarea în calitate de lector, lector superior (anii 1967-1971) la aceiași catedră. Doctorantura se încheie cu susținerea publică, în 1970, a tezei de doctorat, obținând gradul științific de doctor în științe tehnice, iar în 1977 titlul de conferențiar universitar. 
     Fiind unul din cei mai buni studenți ai generației sale, în anii 1971-1977 a devenit lector superior, conferențiar universitar, prodecan la Facultatea din Chișinău a Institutului Unional prin Corespondență de Studii în Comerț, or. Moscova, iar din 1979 − sef al catedrei Merceologie la Universitatea de Stat din Moldova. Din 1987 este colaborator științific, director al filialei din Moldova a Institutului Unional de Cercetări Științifice a Conjuncturii Comerțului și Cererii Cumpărătorilor, director al Institutului Pieții și Marketingului din Moldova, director al Colegiului Cooperatist din Moldova. Din anii de tinerețe și-a dobândit o cultură temeinică de profesor, cercetător, manager, pe care a brodat-o tot mai cu spor în deceniile ulterioare. 
      Distinsul profesor Tudor Maleca s-a aflat la temelia creării Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova. În calitatea sa ctitor-fondator, de rector al acestei universități a edificat, cum a știut Domnia Sa mai bine, o lume universitară a sistemului cooperației de consum, pe care a izbutit s-o revitalizeze în permanență. E greu de spus, dacă altcineva ar fi făcut atâtea lucruri nobile pentru dezvoltarea și prosperarea învățământului cooperatist. Mai mult ca atât, UCCM este atestată printre primele instituții de învățământ superior din republică (vezi raportul public Ranching Web of Universities,Vebometrics, din 27 iulie 2020, www. webometrics.info/en/Europe/Moldova) deține numeroase distincții onorabile din partea unor organizații internaționale, drept recunoaștere a modernizării procesului de învățământ și didactico-științific, dezvoltării bazei tehnico-materiale conform cerințelor timpului. Domnia Sa a contribuit substanțial la implementarea cerințelor Procesului de la Bologna în viața universitară. A fost modernizată structura universitară, programele de studii, planurile de învățământ, curricula cursurilor, au fost elaborate o multitudine de documente normative și constitutive cu respectarea cerințelor noi. În toate aceste schimbări, rezultate remarcabile rămâne a fi recunoscută contribuția personală a domnului Tudor Maleca. Din inițiativa Domniei Sale a fost efectuată reconstrucția capitală a clădirilor Colegiului Cooperatist și UCCM, a fost construit și dat în exploatare Complexul Sportiv, amenajate sălile de forță, au fost renovate și dotate cu tehnică de calcul, utilaje tehnologice și echipamente moderne sălile de curs și laboratoarele, a fost modernizată Biblioteca Științifică – centru informațional multifuncțional pentru educație și cercetare. UCCM printre primele universități din republică a implementat Sistemul de Management al Calității în baza standardului internațional ISO 9001:2015, periodic certificându-l și recertificându-l extern, începând cu anul 2009. Rectorul a făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca UCCM să fie acreditată academic (2001) și reacreditată (2007), acreditată științific (2009) printre primele instituții de învățământ superior din Republica Moldova, iar în 2005, la Geneva, Elveția, Universitatea este decorată cu Medalia de Aur „Pentru calitate înaltă în practici de afaceri”. 
      Pe parcursul anilor de conducere a universității au fost pregătiți în regim de autogestiune circa 4000 de specialiști de înaltă calificare cu preponderență în domeniul comercial-economic pentru necesitățile cooperației de consum și a economiei naționale. Domnul Tudor Maleca depune o muncă enormă ce vizează selectarea și punerea în exercițiul funcțiunii a cadrelor didactice și celor de conducere, a decanilor, șefilor de catedră, o grijă deosebită poartă față de perfecționarea lor, dezvoltarea carierei profesionale, mobilității academice. 
      Profesorul universitar Tudor Maleca s-a impus de asemenea și ca manager reputat, ca specialist de excepție în comerț și marketing, aducând o contribuție valoroasă în domeniile merceologiei, comerțului național și revigorării cooperației de consum, care potrivit convingerii dumnealui trebuie încadrată în politica economică generală. Merită menționat în mod expres și faptul că Domnia Sa, ca savant și cercetător, deține cunoștințe extrem de vaste în domeniile științelor economice și al celor ale educației, axate pe o remarcabilă intuiție teoretica și pe o gândire analitică extraordinară, ceia ce i-au permis să elaboreze studii de autentică valoare în diverse domenii peste 120 de lucrări științifice și didactice: monografii, manuale, articole, recenzii, programe, indicații metodice și alte tipuri de publicații. A condus și a participat activ la elaborarea unui șir de teme de cercetări științifice în problemele actuale ale cooperației de consum și sectorului economic al țării, dând dovadă de fiecare dată de gândire independentă, inovativă, de curajul unor atitudini riscante. Rezultatele cercetărilor sunt aplicate în activitatea practică a sistemului cooperatist din țară. 
      Domnul Tudor Maleca a fost inițiatorul și organizatorul a mai multor conferințe științifice universitare, naționale, internaționale atât a corpului didactico-științific, cât si a celor studențești. Cu sprijinul rectoratului au susținut cu succes: tezele de doctor habilitat − 5 persoane, de doctor în științe − 17 cadre didactice, titlul științifico-didactic de profesor universitar − 4 persoane, de conferențiar universitar – 13 persoane. 
     În calitate de profesor universitar, pedagog, domnul Tudor Maleca posedă cunoștințe profunde, are o pregătire teoretică temeinică. Predă mai multe cursuri normative la un nivel științifico-metodic, având o bogată experiență și o măiestrie pedagogică avansată. Mii de discipoli poartă în suflet o parte din profesorul Tudor Maleca, omul de o omenie rară și cu multă seninătate în priviri. 
     Ca rector și șef de catedră Tudor Maleca a aplicat în permanență cele mai eficiente metode și tehnologii de predare a cursurilor, pronunțându-se hotărât pentru implementarea tehnologiilor educaționale avansate in întregul proces de formare profesională a specialiștilor. 
    Având o viziune de perspectivă, a acordat multă atenție stabilirii și consolidării relațiilor de colaborare cu instituții de profil din țările CSI, Romănia, Italia, Spania, care s-au încununat de succes (mobilitatea studenților, mobilitatea cadrelor didactico-științifice, schimb de experiență, programe comune de studii, simpozioane, conferințe științifice).                                                                                    Ca rector al UCCM, domnul Tudor Maleca s-a manifestat prin responsabilitate și principialitate deosebite. Cu precizie și claritate determină problemele și obiectivele curente și de perspectivă a Universității. Apreciate sunt calitățile sale morale și profesionale deosebite: omenia, onestitatea, cumsecădenia, munca cu abnegație și dăruirea de sine, ghidarea cu iscusință a subalternilor, instruindu-i cu perseverență, deschizându-le tainele măiestriei profesionale. Iar alții mai adaugă − e omul care a avut demnitatea de a spune lucrurilor pe nume în orice împrejurare, dispunând de inteligență și verticalitate în luarea deciziilor. Este personalitatea, care s-a afirmat cu respect în fața tuturor. Simplitatea și onestitatea sunt calități, care l-au înnobilat întotdeauna. Responsabilitatea, exigența și munca asiduă l-au promovat pe cele mai înalte trepte în activitatea profesională. 
    Însă anii se strecoară, se adună în decenii și, incredibil, constatăm că Rectorul de Onoare al UCCM, Tudor Maleca, dr., conf. univ., Om Emerit al Republicii Moldova a ajuns octogenar, face o trecere în revistă a valorilor umane, cărora le-a fost profesor, cercetător, îndrumător, educator. 
    Înzestrat de la natură cu o fire deschisă spre lume și oameni, domnul profesor Tudor Maleca a fost, este și rămâne un profesionist de mare anvergură, veritabil pilon al cooperației de consum, un adevărat patriot al neamului și plaiului, pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i dea multă sănătate, fericire alături de familie, colegi și de cei dragi. Domnule Rector de Onoare al UCCM, Tudor Maleca, în acest ceas aniversar Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine, prosperitate, multă sănătate și toate florile recunoștinței pentru tot ce ați făcut și continuați să faceți în domeniul științei, învățământului universitar și promovării mișcării cooperatiste în republică. 
    La mulți ani, distinse Rector de Onoare Tudor Maleca! 

      Elena Balinschi, fostă angajată a UCCM                              

                                                                                     

Monday, December 30, 2019

„Crăciun fericit” în 35 de limbi


1. Franceză – Joyeux Noël
2. Spaniolă – Feliz Navidad
3. Germană – Frohe Weihnachten / fröhliche Weihnachten
4. Finlandeză – Hyvää joulua
5. Daneză – Glædelig jul
6. Greacă – Kala christougenna / Kala xristougenna
7. Italiană – Buon Natale / Buone Feste Natalizie
8. Bulgară – весела коледа ( vesela koleda )
9. Chineză – Sheng Dan Kuai lè
10. Croată – Sretan Bozic
11. Olandeză – Vrolijk Kerstfeest
12. Hawaiiană – Mele Kalikimaka
13. Maghiară – Boldog Karácsonyt
14. Indoneziană – Selamat Natal
15. Japoneză – Merii kurisumasu
16. Coreeană – Sung Tan Chuk Ha
17. Lao – Souksan van Christmas
18. Latină – Felix moare Nativitatis
19. Ziemassvetkus Priecigus – Letonia
20. Macedonia – Sreken Bozhik
21. Hindi – Krismas Ki shubhkaamnaayein
22. Malteză – Il – milied it-tajjeb/milied hieni
23. Norvegiană – God Jul
24. Poloneză – Wesołych Swiat Bozego Narodzenia
25. Portugheză – Feliz Natal
26. Rusă – S Rozhdestvom Khristovym
27. Scottish Gaelic – Nollaig chridheil
28. Serbia – Срећан Божић ( Srecan Bozic ) / Hristos se rodi
29. Suedeză – God Jul
30. Thai – souksaan wan Christmas
31. Turcă – Noeliniz Kutlu olsun
32. Ucraineană – Z Rizdvom Khrystovym
33. Vietnameză – M?ng Chua Giang Sinh
34. Welsh – Nadolig Llawen
Sursa: apropo.ro
35. Engleză - Merry Christmas

Sunday, December 29, 2019

A fost lansat „Calendarul Național-2020”

Chişinău, 28 dec. /MOLDPRES/
. Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat zilele acestea „Calendarul Național-2020”, informează MOLDPRES. Calendarul are 392 de pagini și cuprinde peste 200 de articole despre personalități din țară și de peste hotare, precum și circa 2000 de informații generale despre evenimentele naționale și cele internaționale aniversare din anul 2020. Solicitată de MOLDPRES, directorul general al Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, a menționat că aceasta este o lucrare de referință, indispensabilă activității bibliotecilor pentru programarea activităților în comunitate, pentru realizarea eficientă a rolului de centru informațional, educațional, de cultură al bibliotecii. Potrivit sursei citate, „Calendarul Naţional” a fost conceput ca un anuar enciclopedic și cuprinde note biobibliografice despre cele mai de seamă personalități din domeniile științei, culturii și artei din țară, precum și de peste hotare. „Pe parcursul a 29 de ani, s-a acumulat o bază de date impunătoare, care este similară publicațiilor din SUA și Marea Britanie cu genericul „Who is Who”. ”Calendarul Național-2020” scoate în evidență personalitatea scriitorilor Grigore Vieru și Petru Cărare, la cea de-a 85-a aniversare, a criticului literar Ion Ciocanu, la 80 de ani de la naștere, a cântăreței de operă Maria Cebotari și a criticului literar Vasile Coroban, la 110 ani de la naștere, a directorului artistic și prim-dirijorului Orchestrei de muzică populară ”Folclor” a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, Petre Neamțu, care pe 4 februarie va împlini 70 de ani, a academicianului Haralambie Corbu, la 90 de ani de la naștere ș.a.”, a subliniat Elena Pintilei. La rândul său, consilierul editorial Tatiana Bahmuteanu a afirmat că pe coperta Calendarului, realizată de Alexandru Burdilă, este reprezentată o circumferință cu note muzicale, ea simbolizând Orchestrele de muzică populară ”Lăutarii” (1970) și ”Fluieraș” (1945) și Capela Corală Academică ”Doina” (1930), care în anul ce vine își vor marca aniversările. „Calendarul Naţional” a fost realizat de Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Maria Ciobanu, Elena Balinschi și Tatiana Luchian. Prima ediție a ”Calendarului Național” a apărut în 2000. Anterior, Biblioteca Națională edita ”Calendarul Bibliotecarului”.

Valentina Eșanu, doctor în istorie despre ediția Calendar Național

Dragi prieteni ai cărții ! An de an Biblioteca Națională a Republicii Moldova pregătește și editează un valoros “Calendar Național” (1993-1999 cu denumirea „Calendarul Bibliotecarului”) care apare până în prezent. În scurtă vreme va vedea lumina Calendarul pe anul 2020. Acest periodic este destinat tuturor celor care se interesează de marele personalități și evenimente din istoria poporului român, precum și de marele figuri din întreaga lume, care au marcat prin opera și faptele lor destinul și activitatea timp de secole a popoarelor lumii. Cititorul interesat, între care oameni de cultura și știință, elevi studenți și lucrători din Radio și TV, reviste s.a. vor găsi în paginile periodicului informații prețioase despre marele evenimente și oameni care au marcat istoria națională și universală. Multe dintre articolele incluse sunt însoțite de bogate bibliografii și referințe la literatura de specialitate. Structura calendarului este una simpla: zi de zi, lună de lună sunt înșiruite în paginile acestui Calendar cele mai importante aniversări, date și fapte din istoria si cultura universală, care negreșit îi vor îmbogăți pe cei care îl vor deschide. Calendarele sunt pregătite de un grup de specialiști și de lucrători ai Bibliotecii Naționale cu un înalt nivel de pregătire în toate domeniile de cunoaștere: istorie, știință, cultură, artă, tehnică, literatură, filozofie s.a. Anuarul îl puteți găsi la Biblioteca Națională și la alte mari biblioteci din țară. Lectură plăcută!

Friday, April 12, 2019

Anton Golopenția - participant la campania monografică de la Cornova, județul Orhei (1931)

Sociolog, statistician și geopolitician român, unul dintre fondatorii școlii românești de geopolitică. S-a născut la 12 mai 1909, în comuna Prigor, județul Caraș-Severin. Se stinge din viață la 9 septembrie 1951, în închisoarea Văcărești. În anul 1927, după absolvirea liceului la Timişoara, a început studiile la Universitatea din Bucureşti, unde a absolvit Facultatea de Drept (1930) şi de Filosofie (1933). În timpul studiilor, este trimis la Geneva, la cursurile de vară organizate de Societatea Naţiunilor. A fost bibliotecar-custode al Seminarului de sociologie, etică şi politică al Universităţii din Bucureşti (1930) și membru în echipele de cercetare monografică a satelor din România, conduse de Dimitrie Gusti, prima fiind chiar cea de la Cornova (Basarabia), din vara lui 1931. De asemenea, sub conducerea lui Dimitrie Gusti, a turnat, împreună cu Henri Stahl, filmul sociologic „Un sat basarabean – Cornova” (1932). A devenit şeful de cabinet al lui Dimitrie Gusti, când acesta se afla în funcția de ministru al Instrucţiunii şi Cultelor (1932-1933). Grație burselor oferite de Fundațiile Rockfeller (1933-1935) şi Humboldt (1935-1936), face studii de doctorat în Germania, încheiate cu teza de doctor în sociologie, susţinută la Universitatea din Leipzig: „Die Information der Staatsführung und die überlieferte Soziologie” (în traducere - Informarea conducerii de stat ș¬i sociologia contemporană) (1936). La întoarcere în țară, se încadrează în activitatea Școlii sociologice de la București, colaborează cu Dimitrie Gusti la elaborarea studiilor de sociologie și filosofie, îndeplineşte sarcini administrative în cadrul Institutului Social Român (condus de Dimitrie Gusti). Este redactor al revistei „Sociologie românească” (1937-1942) și inspector la Fundația Culturală Regală „Principele Carol” (1937-1940), asistent onorific la Catedra de Sociologie, Etică și Politică, a profesorului Dimitrie Gusti, și membru-fondator al Asociației Științifice pentru Enciclopedia Română. În 1937, îl însoțește pe Dimitrie Gusti la Paris, în vederea pregătirii pavilionului românesc la Expoziția universală. Considerat un prestigios specialist în statistica demografică, este angajat în calitate de inspector general statistic (1940), apoi director (1942-1947), la Institutul Central de Statistică. În această perioadă, a participat la câteva mari proiecte: pregătirea şi efectuarea marelui recensământ al României, redusă teritorial (1941), și identificarea românilor stabiliţi dincolo de Bug, printr-o expediție demografic-sociologică, realizată de o echipă a Institutului de Statistică din București (august 1942-august 1943), în Ucraina, în regiunea râului Bug (Bugul de Sud). Ca urmare, în regia sa, în 1943, a fost turnat un film documentar – „Românii de peste Bug“ (nedifuzat din cauza evenimentelor ce au urmat dupa finalizarea lui). La propunerea lui Lucrețiu Pătrăș¬canu, a fost integrat în delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris, din 1946, la diviziunea politică şi teritorială, în calitate de expert statistic, sub conducerea lui E. Filotti. A fost unul dintre membrii fondatori ai revistei „Geopolitica și geoistoria” (1941-1944) și a publicat numeroase articole în revistele „Cronicarul Institutului Central de Statistică”, „Comunicări Statistice” (1945-1946), „Probleme economice” (1948) etc. În 1947-1948, a fost director general delegat al Oficiului de studii și publicații de la Institutul Central de Statistică și a condus recensământul din 1948. Refuzând să se înscrie în rândurile partidului comunist, a fost demis din funcţia de şef al statisticii. După o perioadă de şomaj (septembrie 1948-ianuarie 1950) și lucrări executate ocazional, a fost pus sub urmărire (5 octombrie 1949) și arestat de Securitate (16 ianuarie 1950). Implicat în procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu, în închisoare, a sperat la eliberare și a lucrat la realizarea unor materiale de sinteză, dar după 18 luni de detenție, moare de tuberculoză. A publicat lucrările: „Aspecte ale procesului de orăşenizare a satului Cornova” (1932); „Gradul de modernizare a regiunilor rurale din România” (1939); „Starea economică şi culturală a populaţiei rurale din România” (1940); „Geopoltica” (în colab., 1941); „60 de sate cercetate de echipele studenţeşti” (în colab. 1942-1943); „Rezultatele provizorii ale recensământului agricol al România de la 25 ianuarie 1948”; „Românii din Timoc”, în 3 vol. (1943-1944, în colab.) etc. Postum, lucrările semnate, au fost revalorificate în circuitul cercetării datorită fiicei sale Sanda Golopenția, profesor emerit la Brown University din Providence, SUA, care a îngrijit și a editat volumele: „Ceasul misiunilor reale” (1999); „Ultima carte. Text integral al declaraţiilor în anchetă ale lui Anton Golopenţia aflate în Arhivele S.R.I.” (2001); „Opere complete” (3 vol., 2002-2018); „Rapsodia epistolară” (4 vol., 2004-2014); „Românii de est de Bug” (2 vol., 2006); „Orientare. Îndreptar pentru tineret” (2015). În 1981, Henri Stahl scria: „Golopenția era o sinteză a mai multora dintre noi: filosof tot atât cât Mircea Vulcănescu, erudit și profesor tot atât cât Traian Herseni, investigator deopotrivă cu mine și organizator tot atât de abil ca și Octavian Neamțu”. Titluri deținute: Membru post mortem al Academiei Române (1997); cetățean de Onoare post mortem al satului Cornova (Ungheni), împreună cu alți trei iluștri monografişti ai lui Dimitrie Gusti: Mircea Vulcănescu, Henri Stahl și Iosif Berman (1997). Valeria Matvei

Sunday, February 10, 2019

11 februarie - Ziua Internațională a femeilor cu activități în domeniul științei

Adunarea Generală a ONU a adoptat la 22 decembrie 2015 o rezoluţie privind stabilirea unei zile internaţionale dedicată recunoaşterii rolului important al fetelor şi femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

Monday, February 4, 2019

APARIȚIE EDITORIALĂ!

Calendar Național 2019

Suntem deja la cea de-a 27 ediție de promovare a valorilor culturale naționale (și universale)! Volumul, recent apărut, cuprinde peste 270 de articole, 308 pagini.

Personalități și evenimente istorice incluse în luna februarie:

Victor Palii, pictor-scenograf - 70 de ani de la naștere;
Vladimir Okușko, pictor și pedagog - 100 de ani de la stingerea din viață;
Anatolie Marinov, muzeograf - 90 de ani de la naștere;
Sergiu Pavlicenco, profesor universitar, doctor habilitat în filologie - 70 de ani de la naștere;
Mihail Dolgan, academician, profesor universitar, doctor habilitat în filologie - 80 de ani de la naștere;
Aurel Grosu, medic cardiolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale - 70 de ani de la naștere;
Iurie Reabuhin, academician, profesor universitar, doctor habilitat în matematică 
80 de ani de la naștere;
Mihai Mireanu, pictor și grafician - 70 de ani de la naștere;
Ana Iuriev, regizoare de film - 75 de ani de la naștere;
Jan Cucuruzac, actor de teatru și film - 70 de ani de la naștere;
Ion Ababii, academician, profesor universitar, doctor habilitat în medicină - 75 de ani de la naștere;
Nicolae Popa, scriitor - 60 de ani de la naștere
ș.a.

Menționăm și evenimentul istoric  80 de ani de la inaugurarea, la Chișinău, a monumentului regelui Ferdinand, Întregitorul de Neam și Țară!