Sunday, December 29, 2019

Valentina Eșanu, doctor în istorie despre ediția Calendar Național

Dragi prieteni ai cărții ! An de an Biblioteca Națională a Republicii Moldova pregătește și editează un valoros “Calendar Național” (1993-1999 cu denumirea „Calendarul Bibliotecarului”) care apare până în prezent. În scurtă vreme va vedea lumina Calendarul pe anul 2020. Acest periodic este destinat tuturor celor care se interesează de marele personalități și evenimente din istoria poporului român, precum și de marele figuri din întreaga lume, care au marcat prin opera și faptele lor destinul și activitatea timp de secole a popoarelor lumii. Cititorul interesat, între care oameni de cultura și știință, elevi studenți și lucrători din Radio și TV, reviste s.a. vor găsi în paginile periodicului informații prețioase despre marele evenimente și oameni care au marcat istoria națională și universală. Multe dintre articolele incluse sunt însoțite de bogate bibliografii și referințe la literatura de specialitate. Structura calendarului este una simpla: zi de zi, lună de lună sunt înșiruite în paginile acestui Calendar cele mai importante aniversări, date și fapte din istoria si cultura universală, care negreșit îi vor îmbogăți pe cei care îl vor deschide. Calendarele sunt pregătite de un grup de specialiști și de lucrători ai Bibliotecii Naționale cu un înalt nivel de pregătire în toate domeniile de cunoaștere: istorie, știință, cultură, artă, tehnică, literatură, filozofie s.a. Anuarul îl puteți găsi la Biblioteca Națională și la alte mari biblioteci din țară. Lectură plăcută!

No comments:

Post a Comment