Friday, March 16, 2012

17 martie - Semnificaţia zilei1819 - S-a născut, la Chişinău, Alecu Russo, poet, prozator, eseist, memorialist şi critic literar român, ideolog al generaţiei de la 1848. Este autorul volumului "Cântarea României", tipărit anonim (17 mart. 1819 - 5 febr. 1859).

Citate:
"O! Vlad Ţepeş, unde eşti ca să-mpodobeşti cum trebuie toate aceste ţepi înfipte în pământ românesc de duşmanii românilor".

"România este ca Dunărea cea lată, mare şi adâncă, în care se cotropesc apele deosebite din a dreapta şi din a stânga; cu cât mai multe pâraie, pe atâta şi Dunărea creşte; valurile străine s-au cotropit în românie, nici un val nu ne-a putut îneca... de multe ori un val ameninţător de pieire ne-a întărit, de multe ori acel val ne-a împins spre o propăşire".

"Are dreptate aducerea-aminte: nimică nu poate fi pentru om mai frumos decât trecutul, căci trecutul e tinereţea şi tinereţea este fericire!... fericire de a crede în toată pasărea ce zboară, fericire de a crede în frumosul şi în bunul, fericire de a nu se îndoi de cinste şi de multe, fericire de a nu gândi la nimica, de a nu şti ce este viaţa şi ce neagră prăpastie este sufletul omului..."

"Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare".

"Oamenii aceştia fără copilărie n-au nici amintire, nici viitor; au numai prezent, dar un prezent material, fără farmec, cu totul pozitiv. "Fă cum au făcut şi părinţii tăi", asta e fraza banală".

"Ar fi mai uşor a smulge ghioaga din mâna lui Hercule decât a abate lesne şi degrabă pe români de la vechile lor datini".1883 - S-a născut Urmuz (Dimitrie Demetrescu Buzău). Este unul dintre cei mai originali reprezentanţi ai literaturii române de avangardă
 (17 mart. 1883 - 23 noiemb.1923).


"Fericirile mari sunt totdeauna de scurtă durată!" (Urmuz)

A se vedea şi:  http://calendar.eclub.ro/luna_3/zi_17.htm

No comments:

Post a Comment