Friday, March 16, 2012

16 martie - Semnificaţia zilei
1942  - Se stinge din viaţă, într-un lagăr de lângă Arhanghelsk,
Vasile Gafencu, politician, membru în Sfatul Ţării (1 febr. 1886 – 16 mart. 1942). A fost tatăl lui Valeriu Gafencu, martir al închisorilor comuniste.

1947 - Se stinge din viaţă Vasile Gutor, violoncelist, profesor, animator al vieţii culturale din Basarabia
(4 apr.1864 – 16 mart. 1947). A deschis prima Şcoală de Muzică din Basarabia (1893).

1882 - Se naşte Nicolae Titulescu, figură marcantă a diplomaţiei europene, profesor universitar, membru de Onoare al Academiei Române (16 mart. 1882 – 17 mart.1941).

Maxime: "Societăţile nu se guvernează bine decât dacă se suprapun două forţe: inteligenţa şi puterea". 
"Sentimentul naţional este acela care asigură existenţa popoarelor".    
"Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei".
"Sentimentul de încredere este condiţia esenţială a oricărei munci productive". 
"Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari".
"Există un stadiu de prietenie unde nu mai e nevoie să vorbeşti spre a te înţelege, nici să te sfătuieşti  spre a acţiona în comun".
"Elanul creator nu cunoaşte piedici".
"Idealul este în sine o realitate în devenire".
"Cand este contrazisă raţiunea, o stare de spirit poate constitui un pericol". 

1957 - Se stinge din viaţă Constantin Brâncuşi, cel mai mare sculptor român al epocii moderne, membru al Academiei Române (post - mortem) (2 mart. 1876 – 16 mart. 1957).
 Citate celebre: „A vedea departe este ceva, a merge acolo este cu totul altceva”.
  „Arhitectura este sculptură locuită”.
  “Există un scop în orice lucru. Pentru a-l atinge, trebuie să te lepezi de tine însuţi”.
  “Frumosul este echitatea absolută”.
  „Gloriei nu-i pasă de noi când alergăm după ea. Când însă îi întoarcem spatele, ea va alerga  după noi”.
  “În clipa în care am încetat a mai fi copii, vom fi morţi deja”.
“La ce bun să lucrezi după model?    N-ajungi decât să sculptezi cadavre”.
  „Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face”.
  “Niciodată nu vom fi îndeajuns de recunoscători faţă de tot ce ne-a dat pământul”.
  „Prietenia rămâne oglindirea în alter-ego...”
  “Să creezi ca un zeu, să poruncești ca un rege, să muncești ca un rob!”
  “Să fii abil e ceva, dar să fii cinstit, asta merită osteneală”.
  „Simplitatea nu este un ţel în artă, dar ajungi fără voie la ea pe măsură ce te apropii de sensul
  real al lucrurilor”.
 “Teoriile nu-s decât mostre fără de valoare. Numai fapta contează”.
 “Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte departe”.


1789 - S-a născut fizicianul german Georg Simon Ohm (16 mart. 1789 -
6 iul. 1854).
Încă de la începutul carierei sale didactice, ca profesor de liceu, Ohm a studiat pila galvanică inventată de contele italian Alessandro Volta. Folosind echipament creat de el însuşi, fizicianul german a descoperit proporţionalitatea dintre diferenţa de potenţial, intensitatea curentului electric şi rezistenţa electrică care a devenit cunoscută în lumea ştiinţifică începând cu 1826 şi până azi ca legea conducţiei electrice, dar mai ales ca legea lui Ohm.


No comments:

Post a Comment