Tuesday, February 28, 2012

28 februarie - Semnificaţia zilei

1812 - S-a născut prozatorul şi dramaturgul german, de etnie evreu, Berthold Auerbach (Moise / Moyses Baruch Auerbach)
(28 febr. 1812 – 8 febr. 1882).


                       Din cugetările lui Berthold Auerbach:

-„Ideea, care nu poate fi aplicată în practică este ca un balon de săpun”.
-„Muzica purifică sufletele de praful vieţii cotidiene".
-„Muzica este un limbaj universal ce nu are nevoie de traducere, pentru că ea vorbeşte cu sufletul”.
-„Sensibilul: ... un om neînarmat, printre cei mai puternici”.
-“Dintre toate suferinţele, cea mai grea este dispreţul de sine”.
-„Cine nu este fericit cu ceea ce are, nu va fi mulţumit şi cu ceea ce ar dori să aibă”.
- „Nemulţumirea pe care o simte fiecare artist la finalizarea unei lucrări este germenul unei noi creaţii"

     1754 - S-a născut Gheorghe Şincai, istoric, filolog, traducător, poet, reprezentant al Şcolii Ardelene.
Spirit iluminist, a adus o contribuţie fundamentală în acţiunea de răspândire a culturii în
mediul rural din Transilvania şi a elaborat, împreună cu Samuil Micu, prima gramatică
tiparită a limbii române: "Elementa linguae daco-romanae sive valachicae", tipărită la Viena, în 1780 (28 februarie 1754 - 2 noiembrie 1816).


1785 - Horea şi Cloşca, doi din cei trei conducători ai răscoalei ţărăneşti din Transilvania de la 1784, sunt executaţi prin tragere pe roată.

1835 - Ziua Kalevalei.
Apare primul volum al epopeii naţionale finlandeze, "Kalevala", alcatuită din 50 de cânturi. Străbătând Karelia, Elias Lönnrot, medic, folclorist şi filolog, a cules poemele transmise pe cale orală de mai multe secole, realizând apoi "Kalevala", în baza propriei sale viziuni poetice.
Elias Lönnrot şi Manuscrisul "Kalevala"

No comments:

Post a Comment