Monday, July 12, 2010

Un volum despre personalităţi basarabeneEi s-au născut între Prut şi Nistru.
Preoţi de ieri preoţi de azi.


După aproape doi ani de cercetări, a ieşit de sub tipar volumul „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată”. vol.1 (Chişinău, Ed. Noua Galilee, 2009). Acest volum este o premieră pentru întreg spaţiul românesc, în special pentru Basarabia este precum o rază de lumină vie din vremurile demult apuse.

Cartea „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată” cuprinde în sine 50 de personalităţi notorii, slujitori ai Dumnezeului celui Veşnic, care au activat în Basarabia noastră începând cu sfârşitul secolului XIX până aproape de vremurile noastre.

În această carte, am adus în faţa cititorilor mărturii biografice a următoarelor personalităţi:

1. Varlaam Cerneavschi, episcop. 1819-1889
2. Anatolie Tihai, arhimandrit. †1893
3. Teodor Laşcov, protoiereu. 1829-1894
4. Ştefan Ciuhureanu, preot. 1810-1896
5. Ioan Neaga, protoiereu. 1834-1901
6. Iosif Naniescu, mitropolit. 1820-1902
7. Gheorghe Ignatovici, preot. 1840-1905
8. Ioan Cornovan, protoiereu. 1846-1906
9. Pavel Florov, preot. 1831-1910
10.Inochentie Levizor, ieromonah. 1831-1914
11.Macarie Untul, protoiereu. †1916
12.Alexie Mateevici, preot-poet. 1888-1917
13.Iustin (Ignatie) Ignatovici, preot-tipograf. †1918
14.Nicolae Vlaicov, protoiereu. (1845-1918)
15.Ilie Vulpe, ieromonah. 1851-1928
16.Ioan Covaldji, protoiereu. 1867-1928
17.Arsenie Stadniţchi, mitropolit. 1862-1936
18.Teodosie Chirică, episcop. 1866-1937 (?)
19.Mina Ţăruş, protoiereu. 1884-1942
20.Gherontie Guţu, protosinghel. 1887-1937
21.Mihail Ciachir, protoiereu. 1861-1938
22.Mihail Berezovschi, preot-compozitor. 1868-1940
23.Alexandru Baltaga, protoiereu. 1861-1941
24.Ieremia Ciocan, protoiereu. 1867-1941
25.Mihail Vasilache, preot. †1940
26.Alexandru Cristea, preot-compozitor. 1890-1942
27.Constantin Popovici, iconom mitrofor. 1860-1943
28.Gurie Grosu, mitropolit. 1877-1943
29.Dionisie Erhan, episcop. 1868-1943
30.Petre Gheroghian, preot, poet, prozator, fotograf, apicultor 1886-1947
31.Vasile Guma, protoiereu. 1865-195…
32.Pavel Guciujna, preot, parlamentar. 1881-1953
33.Serghie Bejan, iconom-stavrofor. 1879-1953
34.Macarie Tîncu, preacuvios. 1888-1969
35.Serafim Dabija, Arhimandrit 1915-1985
36.Victor Chicu, protoiereu mitrofor. 1901-1992
37.Paul Mihail, preot-istoric. 1905-1994
38.Antim Nica, arhiepiscop. 1908-1994
39.Dimitrie Balaur, preot. 1903-1996
40.Ioan Guţu, ieromonah. 1905-1996
41.Paulin Lecca, arhimandrit. 1914-1996
42.Nestor Vornicescu, mitropolit. 1927-2000
43.Gheorghe Mihai, iconom-stavrofor. 1921-2001
44.Vasile Ţepordei, preot-publicist. 1908-2002
45.Sofian Boghiu, arhimandrit. 1912-2002
46.Mircea Domitriu, preot. 1915-2003
47.Selafiil de la Noul-Neamţ, preot-duhovnic. 1908-2005
48.Antonie Plămădeală, mitropolit. 1926-2005
49.Damian Potoroacă, arhimandrit. 1921-2007
50.Felix Dubneac, arhimandrit. 1912-2008

Mihail BORTĂ, autorul proiectului „Personalităţi Basarabene în Slujba lui Dumnezeu şi a Neamului”, Chişinău, anul 2009 de la Hristos.

Adus de la http://manastiri-basarabene.over-blog.com/ext/http://personalitatibasarabene.info/a-aparut-cartea-%e2%80%9eoamenii-lui-dumnezeu-din-basarabia-de-alta-data%e2%80%9d_12_2009.html


No comments:

Post a Comment