Thursday, August 8, 2013

Monumentul de la Adamclisi (Tropaeum Traiani)

         Adamclisi este o comună în judeţul Constanţa. Pe teritoriul acestei comune s-au păstrat ruinele mai multor monumente legate de războiul lui Traian pentu cucerirea Daciei. Edificiul Triumfal "Tropaeum Traiani"este alcătuit dintr-un mausoleu şi un altar funerar. Monumentul Triumfal a fost ridicat în anul 109 d. Hr., unde cu 7 ani mai înainte romanii obţinuseră o victorie grea asupra coaliţiei , organizate de Decebal. Este unul dintre cele mai impotante monumente antice de pe teritoriul Monumentul Triumfal "Tropaeum Traiani" face parte din Complexul muzeal "Trapaeum Traiani",
    care include Muzeul de Sit şi Cetatea romană "Tropaeum Traiani", întemeiată de Traian la 2 km. de monument. Cele trei monumente au avut la origine un proiect comun al întregului complex comemorativ. A fost reconstituit în 1977, după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine. În muzeul adăpostit în interiorul acestuia se găsesc părţi din  monumentul original. Muzeul cuprinde numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate şi împrejurimi. În centrul sălii este expusă statuia colosală a trofeului, inscripţia şi friza cu arme, vase aparţinând culturii Hamangia, ceramică getică, sculptură, documente epigrafice etc.Monumentul este situat în regiunea podişului Negru Vodă, lângă comuna Adamclisi, la 60 km. sud-vest de Constanţa, pe drumul naţional Călăraşi-Constanţa. De jur împrejur, cele 54 de metope înfăţişează în basorelief scene de război. Din cele 54 metope iniţiale, se mai păstrează 48 şi 23 de creneluri sculptate în basorelief. Au existat controverse legate de momentul construirii lui, precum că monumentul ar data din epoca bronzului. Odată cu descoperirea iscripţiei ce închina construcţia zeului Marte Răzbunătorul şi în care era menţionat "Împăratul Caesar, fiul divinului Nerva, Nerva Traian" atribuirea a fost sigură: monumentul a fost ridicat de Traian.
Pentru cei cointeresaţi de tematica abordată le recomand să facă cunoştinţă cu cartea lui Ionel Cionchin. Monumentul sacru. – Timişoara, 2006, fiind de o autentică valoare ştiinţifică şi culturală, care cuprinde capitolele: "Izvoare literare", Fluviul cu mai multe nume", "Geţii de neam valac/pelasg", "Mari confruntări militare la Dunărea de Jos a mileniului" etc.
                                                                                                                   Natalia Şveţ

No comments:

Post a Comment