Sunday, August 4, 2013

Din calendar - 5 august

S-a născut Guy de Maupassant (1850-1893),
nuvelist francez, romancier, cronicar, autor dramatic, foarte 
popular în secolul al XIX-lea, aceasta fiind considerat unul 
dintre părinţii scrierilor moderniste.
Maupassant a scris în scurta sa existenţă 6 romane,
circa 300 de nuvele, 3 cărţi de călătorie şi un volum de poezie.
Printre cele mai cunoscute cărţi ale sale se număra  
Une Vie(1883), Bel-Ami (1885), Pierre et Jean (1888),
considerat imoral, Le Horla (1887).


Gânduri răzleţe

"Scriitorul este şi trebuie să rămână singurul stăpân, singurul judecător al operei pe care se simte chemat să o scrie. Criticilor, confraţilor săi şi publicului le revine sarcina de a judeca dacă a realizat bine sau nu opera pe  care şi-a propus s-o facă şi scriitorul nu are de dat socoteală cititorului decât despre felul cum a executat-o. Dacă-mi vine cheful să critic sau să contest talentul cuiva, n-o pot face decât privind din punctul de vedere al  autorului, pătrunzându-i intenţiile cel mai ascunse"

"Să conteşti unui scriitor dreptul de a face o operă poetică sau realistă înseamnă să-l sileşti să-şi schimbe temperamentul, să-i tăgăduieşti originalitatea, să nu-i îngădui să se slujească de ochii şi de inteligenţa cu care l-a dăruit natura. A-l învinui că vede lucrurile urâte sau frumoase, mărunte sau epice, fermecătoare sau sinistre înseamnă să-l învinuieşti că este aşa cum este şi că nu are o viziune la fel cu a noastră. Să-i lăsăm libertatea de a înţelege, de a observa, de a plăsmui după cum îi va plăcea, cu condiţia să fie un artist adevărat".

"Ne iubim mama aproape fără s-o ştim, pe nesimţite, căci asta-i tot atât de firesc ca şi viaţa; şi nu ne dăm seama cât de adânci sunt rădăcinile acestei iubiri decât în momentul despărţirii finale. Nici o altă afecţiune nu se poate compara cu ea, căci toate celelalte rezultă din întâlniri, în timp ce ea este din naştere; toate celelalte ne sunt oferite mai târziu, de către hazardul existenţei, pe când ea vieţuieşte din prima clipă, în însuşi sângele nostru".

No comments:

Post a Comment