Sunday, June 24, 2012

25 iunie - Semnificaţia zilei

1421 - Prima menţiune cunoscută a Adunării Ţării din Moldova.
Convocarea acesteia a fost legată de decizia lui Alexandru cel Bun de a acorda fostei sale soţii,
lituanianca Rimgailla, târgul Siret şi alte bunuri.
Adunările Ţării (din sec. XVII se mai utiliza şi termenul „Sfatul de Obşte”) erau formate din
boieri, clerul înalt şi curteni şi se întruneau atunci când se luau decizii importante pentru ţară
(alegerea domnilor şi abdicarea acestora, declaraţii de război şi încheierea păcii, trimitirea de
solii importante, judecarea unor cauze de mare importanţă, stabilirea obligaţiilor populaţiei
faţă de stat etc.) Adunarea Ţării, convocată de domn, reprezenta un organ consultativ,
eventual de confirmare a unor hotărâri domneşti, şi era condusă de Sfatul Domnesc.

(În Ţara Românească va fi menţionată pentru prima dată în 1522).


Constantin şi Antioh Cantemir


1685 - La vârsta de 73 de ani, în scaunul Ţării Moldovei urcă 
domnitorul Constantin Cantemir (8 noiemb.1612 - 27 mart. 1693), 
tatăl celebrului Dimitrie Cantemir. A deţinut tronul până la moarte.
Nicolae Costin menţiona că domnul era „foarte viteaz, bun, 
iară la fire blând şi cu inima milostivă, răbdător, cu puţină 
mânie întâi, apoi iertător şi nelacom la avere şi îndurător, 
necărturar şi la toate priceput”.


 


1767- Se stinge din viaţă Georg Philipp Telemann
compozitor de muzică barocă şi organist german 
(14 mart. 1681-25 iun. 1767).  
Deşi a studiat dreptul la Universitatea din Leipzig, în 
muzică Telemann a urmat calea autodidactă, devenind 
un multi-instrumentist şi unul dintre compozitorii prolifici 
din toate vremurile. Considerat un avangardist al timpurilor 
sale, este cunoscut pentru compozţiile ce reunesc un mix de stiluri împrumutate de la cele mai importante şcoli de compoziţie europene.

1842 - Se stinge din viaţă Jean Charles Léonard (Simonde) de Sismondi
istoric, economist şi gânditor social elveţian (18 mai 1773 - 25 iun.1842).
Considerat cel dintâi exponent important 
al romantismului economic, a elaborat o 
operă vastă. Timp de  23 de ani a lucrat 
asupra lucrării  "Histoire des Français"  
(în 29 vol.), publicată începând din 1818. 
La solicitarea editorilor Enciclopediei 
Britanice, Sismondi a elaborat studiul despre „Economia politică”. Pornind de aici va pregăti viitoarea sa lucrare semnificativă "Nouveaux  principes d'économie politique ou de la richesse dans ses 
rapports avec la population" (Noi principii de economie politică 
sau despre bogăţie în raport cu populaţia" (1819).
 

1894 - S-a născut, la Sibiu, Hermann Julius Oberth, fizician şi
inventator german unul dintre părinţii fondatori ai rachetei şi astronauticii 
1908 - S-a născut Willard Van Orman Quine (W.V. Quine 
sau W.V.O. Quine), unul din cei mai influenţi filozofi şi logicieni 
americani ai secolului XX (25 iun. 1908 – 25 dec. 2000). 
Quine este este cel mai important continuator al ideilor lui  
Rudolf Carnap, precum şi cel mai mare empirist american. 
Întemeiatorul empirismului pragmatic. Pricipalul studiu: 
“Doua dogme ale empirismului”.

No comments:

Post a Comment