Saturday, June 23, 2012

23 iunie - Semnificaţia zilei

Ziua Funcţionarului Public în Republica Moldova
Instituită în apr. 2012 în scopul aprecierei importanţei şi rolului funcţionarilor publici în societate, 
dar şi ţinând cont de prevederile Rezoluţiei din 20 dec. 2002 a Adunării Generale a Naţiunilor 
Unite privind desemnarea zilei de 23 iunie – 
Ziua Naţiunilor Unite pentru Serviciul Public.

europalibera.org
1990 - Sovietul Suprem al RSS Moldova  a adoptat Declaraţia Suveranităţii Republicii Moldova - primul pas către independenţă (27 aug.1991).
Declaraţia Suveranităţii Republicii Moldova stabilea că „prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a RSS Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”.


 
1912 - S-a născut  Alan Mathison Turing,  matematician, logician, criptanalist şi informatician britanic, considerat a fi părintele informaticii
moderne (23 iun.1912 - 7 iun. 1954).
Cu maşina Turing, el a adus o formalizare a conceptului de algoritm şi calcul. În 1999, Time Magazine l-a numit pe Turing unul dintre cei mai importanţi 100 de oameni din secolul XX pentru rolul său în crearea calculatorului modern, afirmând: „Rămâne faptul că oricine tastează la un calculator, oricine deschide o foaie de calcul sau un program de procesare a textului lucrează pe o formă de maşină Turing.”

No comments:

Post a Comment