Wednesday, May 2, 2012

4 mai - Semnificaţia zilei

Ziua europeană de protest împotriva discriminării 
persoanelor cu handicap
Uniunea Europeană pune accentul pe demnitatea, 
drepturile fundamentale, protecţia împotriva discriminării,  
şi promovează percepţia corectă a societăţii civile în 
raportarea sa la persoanele cu dizabilitaţi.  

Pravila lui Vasile Lupu, 1646

1646 - Apare, la Iaşi, în timpul domniei lui Vasile Lupu, Cartea 
românească de învățătură de la prăvilele împărătești și 
de la alte giudețe, primul cod de legi tipărit în limba română.
Alcătuită din două părţi, prima parte a pravilei avea 253 de
paragrafe, şi a fost tradusă de logofătul Eustratie după o colecţie
de legi agrare bizantine din secolul al VIII-lea.
A doua parte - 1160 de paragrafe, a fost tradusă după opera
juristului italian contemporan Farinacci, şi se referă la delicte şi
crime penale - sudalma, furtul, uciderea, bigamia.
Chiar şi falsificarea de bani avea pedeapsa prescrisă în această
pravilă (Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor).
Pravila lui Vasile Lupu s-a folosit în Moldova pînă în primii ani
ai secolului al XIX-lea, deci mai bine de 150 de ani.

1772 - S-a născut Friedrich Arnold Brockhaus, antreprenor, lexicograf 
şi editor german; fondatorul 
Editurii F. A. Brockhaus, una 
dintre cele mai vechi edituri 
existente în Europa 
(4 mai 1772, Dortmund – 
20 aug. 1823,  Leipzig).
După ce a studiat timp de doi ani limbile moderne şi literatura la Universitatea din Leipzig, s-a ocupat 
de afaceri comerciale, inaugurând un magazin de mărfuri britanice 
(Brockhaus, Mallinckrodt und Hiltrop, 1795-1804). Din 1805, fiind un mare admirator al 
cunoştinţelor, renunţă la activitatea anterioară, devenind editor. 
A fondat, la Amsterdam, tipografia Rohloff & Comp., specializată în editarea cărţilor în 
limba germană, redenumită apoi în Kunst- und Industrie Comptoir (1807). 
În 1811 îşi transferă afacerile în Germania, la Altenburg, preluându-şi activitatea tipografi 
că în cadrul Kunst- und Industrie Comptoir von Amsterdam. De la 15 ian. 1814, această 
editură se va numi Compania F. A. Brockhaus. Din anul 1818, îşi stabileşte tipografia la Leipzig. 
Afacerile sale se extind rapid şi Compania F. A.Brockhaus devine în timp lider în domeniul 
editării cărţilor de referinţă în limba germană. În 1808, la târgul de la Leipzig, a cumpărat dreptul 
de autor pentru editarea Conversations Lexikon, ce apărea din 1796, finalizând, între anii 
1809 şi 1811, prima ediţie, cu două volume suplimentare.Ediţia a doua începe să apară din 
1812, în propria redacţie, şi a fost o ediţie de succes. Numai în secolul XIX, au fost tipărite 
paisprezece ediţii de Conversations Lexikon, lucrare ce a servit drept model pentru elaborarea 
ulterioară a enciclopediilor (Winkler Prins Enciclopedii Geïllustreerde, dicţionar olandez, 
1870-1882); Svenskt Konversations-Lexicon, în 4 vol., Stockholm, 1845-1851;
Közhasznu Esmeretek Tará, în 12 vol., Pesta, 1831-1834; Enciclopedie Americana. 13 vol., 1829-1833; Ènciklopedičeskij slovar’ , în 43 vol., Petersburg, 1890-1907 etc.). 
Lucrarea este cunoscută astăzi sub denumirea Enciclopedia Brockhaus (Brockhaus Enzyklopädie). 
A cincisprezecea ediţie a Conversations Lexikon a apărut cu titlul Der Grosse Brockhaus
Deşi un loc aparte în rândul publicaţiilor Brockhaus îl ocupă dicţionarele şi enciclopediile, a editat şi 
câteva publicaţii periodice (Deutsche Blätter, (1813-1816), Urania (1810), Zeitgenossen (1816), 
mari lucrări istorice şi bibliografice, cum ar fi Geschichte der Hohenslaufen de Friedrich Ludwig 
Georg von Raumer, şi Allgemeines bibliographisches Lexikon de Friedrich Ebert Adolf, din 
opera filozofului Arthur Schopenhauer (1818), memoriile aventurierului veneţian Casanova (1821) etc. Activitatea sa de editor a fost continuată şi extinsă de către membrii familiei sale. În 1890, la 
Petersburg, împreună cu editorul I. Efron a fost fondată Editura Brockhaus şi Efron, unde au fost 
editate mai multe enciclopedii ale timpului. 
Astăzi, Compania F. A. Brockhaus, are filiale în Berlin, Viena, Paris şi Londra.

1837 - S-a născut Theodor G. Rosetti, om politic român, publicist, jurist, diplomat, fondator al Societăţii Junimea, membru de onoare al Academiei
Române (4 mai 1837 – 16 iul. 1923). A fost unul dintre cei mai importanţi
oameni politici ai veacului al XIX-lea. A ocupat funcţii importante în stat, printre care prim-ministru al Guvernului României, preşedinte al Senatului şi guvernator al Băncii Naţionale. S-a numărat printre fondatorii Societăţii literare Junimea, contribuind la dezvoltarea spiritului critic în literatura românească. Magistrat de elită, Rosetti a fost membru al Curţii Permanente de Arbitraj Internaţional de la Haga.
1955 - Se stinge din viaţă 
George Enescu, compozitor, violonist, 
pedagog, pianist şi dirijor, considerat 
cel mai important muzician român
(19 aug.1881 - 4 mai 1955).
No comments:

Post a Comment