Friday, May 25, 2012

25 mai - Semnificaţia zilei


 


1681 - Se stinge din viaţă Pedro Calderon de la Barca, unul 
dintre cei mai mari dramaturgi ai lumii; a scris peste 120 de comedii, 
dintre care: “Viata e vis”, “Printul constant”. 1803 - S-a născut Ralph Waldo Emerson, poet şi eseist 
american, liderul mişcării transcendentaliste de la începutul 
secolului al XIX-lea (25 mai 1803-27 apr. 1882).

"Scopul vieţii nu este acela de a fi fericit. Este acela de 
a fi folositor, de a fi un om de onoare, a fi înţelegător şi de a 
schimba ceva în lume datorită faptului că ai trăit - şi ai trăit 
bine".
"Cei ce nu ştiu ce doresc sau ce aşteaptă, tot tânjesc şi se luptă 
cu gânduri nedefinite şi cu dorinţe neţărmurite". 
"Poţi folosi orice limbaj doreşti, niciodată nu poţi spune altceva decât ceea ce eşti".
 "Oamenii văd doar ceea ce sunt pregătiţi să vadă".


1818 – S-a născut Jacob Burckhardt, scriitor şi celebru istoric  
elveţian al artei şi culturii (25 mai 1818-8 aug. 1897).  
Autor al monumentalei lucrări "Cultura Renaşterii în Italia"  
(Die Kultur der Renaissance in Italien,  Basel, 1860), o "carte care are vitalitatea viguroasă a Renaşterii însăşi” (Nicolae Balotă). 
Lui  Jacob Burckhardt îi datorăm concepţia modernă asupra perioadei Renaşterii. 
The Civilization of the Renaissance in Italy, 1878 
Dezvoltarea individului şi preocuparea acută pentru desăvârşirea personalităţii sunt până azi recunoscute drept caracteristici definitorii ale acestei etape culturale.  A definit  "Renaşterea" drept perioada cuprinsă între pictorii Giotto şi Michelangelo. 
În Evul Mediu, considera Burckhardt, „omul nu se recunoştea pe sine decât ca rasă, popor, partid, corporaţie, familie, sau sub orice altă formă generală, colectivă. Italia e prima care sfâşie acest văl; 
se trezeşte un mod obiectiv de a considera şi de a trata statul, ca şi toate lucrurile acestei lumi..."
Primul toc cu rezervor de cerneala din lume


1827 - Românul Petrache Poenaru obţine Brevetul francez 3208 pentru invenţia cu titlul “Condeiul portăreţ fără sfârşit, alimentandu-se însuşi cu cerneală“ (brevetat de guvernul francez sub titlul “plume portable sans fin, qui s’alimente elle-même avec de l’encre“), precursorul stiloului de mai tarziu.1833 Londra organizează primul Târg de Flori din lume.

1856 - La Socola, lângă Iaşi, a fost înfiinţată Societatea “Unirea”, care avea ca scop 
organizarea luptei pentru unirea Moldovei cu Ţara Românească. 
Printre membrii-fondatori, militanţi  înfocaţi pentru Unirea Principatelor Române, 
se aflau  V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, C. Rallet, C. Hurmuzachi, C. Rolla şi 
C. Negri.
Cu ocazia unei adunări unioniste, Vasile Alecsandri citeşte poezia "Jurământ" şi 
este desemnat ca delegat pentru a pleca la  Bucureşti şi a media cu unionişrii din 
Ţara Românească.
 
                                                            Jurământ
                                                 Sub acest măreţ castan
                                                 Noi jurăm toţi în frăţie,
                                                 Ca de azi să nu mai fie
                                                 Nici valah, nici moldovan;
                                                 Ci să fim numai români
                                                 Într-un gând, într-o unire,
                                                 Şi să ne dăm mâini cu mâini
                                                 Pentru a ţării fericire!

                                                                           25 mai 1856
Deschiderea primului parlament al României, 18621862 - Mihail Kogălniceanu a ţinut, în parlament, celebrul discurs despre "îmbunătăţirea soartei ţeranilor", in care se pronunţa pentru împroprietărire şi abolirea ccii.


                 

No comments:

Post a Comment