Tuesday, May 15, 2012

16 mai - Semnificaţia zilei

1812 - A fost semnată Pacea de la Bucureşti prin care se încheia războiul ruso-turc 
(1806-1812). Basarabia intră în componenţa Rusiei.

Hanul lui Manuc-bei
La 16 (28) mai 1812, Rusia şi Imperiul Otoman semnează, 
la Bucureşti, Tratatul de pace prin care se încheia războiului 
ruso-turc din 1806-1812.
Conform acestui tratat, Imperiul Otoman cedează partea 
de est a Principatului Moldovei care devine, prin anexare, 
provincie a Imperiului Ţarist Rus.Tratatul, semnat de 
M. Kutuzov (la Hanul armeanului Manuc-bei), cuprindea
18 articole (16 articole publice şi două articole secrete), în care se stipula, că frontiera dintre cele două imperii devenea râul Prut: Prutul, din locul unde intră în Moldova până la gurile sale şi de acolo, malul stâng
al Dunării, până la Chilia şi vărsarea ei în Marea Neagră (art. 4);  Partea din
                                                Moldova aşezată pe malul drept al Prutului este


abandonată şi dată Sublimei Porţi, iar Înalta Poartă 
cedează Curţii Imperiale ruseşti pamânturile din stânga 
Prutului, împreună cu toate fortăreţele, oraşele şi locuinţele 
care se găsesc acolo (art. 5). Astfel, se consfinţeşte sfâşierea 
în două a Moldovei şi răpirea de către Imperiul Rus a unui 
teritoriu de 45 630 km² (mai mult de jumătate din suprafaţa 
Moldovei istorice), ce număra (după datele statistice militare 
ruse din 1812), 5 cetăţi (Hotin, Tighina, Cetatea Albă, Chilia 
şi Ismail), 17 târguri, 683 de sate cu 51 121 de familii (conform 
recensământului din 1816-1817, efectuat de autorităţile ruse, 
acest teritoriu cuprindea 1040 de localităţi, cu un număr total 
de 92 946 de găspodării, ceea ce alcătuia aproximativ 483 mii de locuitori (români - cca 86%). 
La 26 iun. 1812, ţarul Alexandru I a promulgat un statut special de colonizare pe baza căruia 
sunt aşezaţi pe teritoriul anexat, cu privilegii speciale: bulgari, găgăuzi, germani (din Polonia 
ocupată sau din Saxonia), evrei (din Galiţia), elveţieni (din Vaud), francezi şi ruşi.Rusia capătă 
dreptul de navigare nelimitată pe Dunăre pentru vasele comerciale şi până la gurile Prutului 
pentru cele militare. Asupra întregului spaţiu anexat a fost extinsă denumirea Basarabia, prin 
care până la 1812 era numit doar teritoriul între Nistru, Dunăre şi Marea Neagră (extrema 
sudică a provinciei, numită şi Bugeac). Teritoriul alipit a format regiunea Basarabia 
(1812-1874), reorganizat apoi în gubernia Basarabia (1874-1917), iar populaţia a fost supusă 
unei politici de cruntă rusificare. Semnând acest tratat, se încălca practica internaţională şi 
normele de drept existente la moment.Imperiul Otoman ceda ţinuturi care nu-i aparţineau şi 
care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, cu care imperiul avea un tratat garantând 
frontierele de atunci. Această primă ocupaţie rusească a luat sfârşit la 27 mart./9 apr.1918, 
odată cu unirea Basarabiei cu Regatul României, unire votată de majoritatea membrilor 
Sfatului Ţării, – parlamentul ales democrat din cei mai diferiţi reprezentanţi ai populaţiei din 
provincie.
      

1703 - S-a stins din viaţă Charles Perrault, povestitor, 
dramaturg, traducător francez. (12 ian. 1628 - 16 mart. 1703). 
"Poveştile" sale pentru copii, inspirate din folclor, i-au adus 
recunoaşterea mondială.

  

 
1763 - S-a născut Louis-Nicolas Vauquelin, farmacist şi
renumit chimist francez, profesor de chimie la Şcoala de 
Medicină din Paris (16 mai 1763 - 14 noiemb. 1829). 
A analizat numeroase produse chimice de origine animalieră
şi vegetală, a recunoscut identitatea compoziţiilor chimice ale
argonitului şi calcitului, a descopeit cromul (1797) şi beriliul
(1798), şi a dovedit prezenţa cromului în meteoriţi. 

1821 - S-a născut Pafnuti Lvovici Cebîşev, matematician
rus, cu contribuţii în domeniul probabilităţilor, statisticii şi
teoriei numerelor  (16 mai 1821-26 noiemb.1894).
Este considerat, după Nikolai I. Lobacevski, ca fiind cel
mai mare matematician rus.

1823 - S-a născut Haiman Steinthal, lingvist şi filosof
german, reprezentant al psihologismului lingvistic
(16 mai 1823- 14 mart.1899).
Steinthal a fost editorul "Revistei de psihologie a popoarelor 
şi de lingvistică" (Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft). 


 
1831 - S-a născut David Edward Hughes, om de ştiinţă,
muzician şi inventator american de origine britanică
(16 mai 1831 - 22 ian.1900 ).
A avut un rol considerabil în dezvoltarea telefoniei, fiind
inventatorul microfonului cu cărbune (1881)1875 - S-a născut Dimitrie Drăghicescu, filosof, sociolog, scriitor
şi diplomat român, personalitate de talie mondială
(16 mai 1875-25 mart.1945).
A fost membru al grupului de recunoaştere a drepturilor românilor 
de a avea un stat naţional în graniţele lor etnice la "Congresul 
naţionalităţilor", ţinut la Roma, între 9-12 apr. 1918.


1928 - S-a născut, la Chişinău, compozitoarea  
Zlata Tcaci (16 mai 1928 - 1 ian. 2006).
A desfăşurat la Chişinău,o prodigioa activitate
didactică  pe parcursul a peste 40 de ani. 
Maestru Emerit al Artei din Moldov
(1974), laureat al Premiului de Stat al Moldovei (1982) 
şi al altor premii şi distincţii.
Este autoarea a peste 800 de lucrări muzicale realizate în 
diferite genuri muzicale: de la cântece şi miniaturi instrumentale
pentru copii până la cicluri vocale, compoziţii simfonice, 
vocal-simfonice şi muzical-teatrale. 
Un loc prioritar în creaţia l-a ocupat muzica pentru copii. Zlata Tcaci este autoarea
primei opere şi a primului balet pentru copii din muzica moldovenească postbelică.

(16 mai 1958 - 4 mart. 1977, Bucureşti, în timpul cutremurului).
La 16 ani a început să traducă cele mai cunoscute poeme 
eminesciene, publicate post-mortem, la Editura Eminescu, 
în anul 1978. A fost declarat cel mai bun traducător al lui 
Eminescu, în engleză. În amintirea lui a fost instituit un 
premiu european pentru traducere de poezie dintr-o limbă 
europeană în limba engleză, ce se acordă, din 1983, din 
doi în doi ani - ,,The European Poetry Translation Prize in 
memory of Corneliu M. Popescu”.    
1980 - S-a stins din viaţă romancierul român 
Marin Preda, membru titular post-mortem al Academiei
Române (5 aug. 1922 - 16 mai 1980).
    No comments:

    Post a Comment