Monday, April 30, 2012

1 mai - Semnificaţia zilei

Ziua Internaţională a Muncii 
Ziua Internaţională a Astmului Bronşic
Este proclamată de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii şi se organizează în prima zi de marţi a lunii mai, 
sub egida Iniţiativei Globale în lupta cu Astmul (Global 
Initiative for Asthma – GINA).Evenimentele organizate în această zi au ca 
scop sensibilizarea opiniei publice faţă de problemele legate de astmul bronşic 
şi posibilităţile de soluţionare a lor. Prima Zi Mondială a Astmului a avut loc în 
1998 cu participarea a 35 state în cadrul Primului Summit Mondial, privind problemele 
astmului bronşic, ce a avut loc în Barselona, Spania.
Tema acestui an: "Îţi poţi controla astmul."

1359 -  Mitropolia Ţării Româneşti sau Mitropolia Ungrovlahiei, cu sediul la Curtea de
Argeş, întemeiată de moştenitorul lui Basarab I, Nicolae Alexandru, este recunoscută de
către Patriarhia din Constantinopol.

1707 - Are loc unirea politică a Angliei, regat independent 
(Regatul Angliei), şi a Scoţiei, ambele fiind conduse de aceeaşi 
dinastie Stuart, care a dus la crearea Regatului Unit al Marii Britanii. 
(Irlanda s-a unit în 1801, iar Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei 
a existat până în 1922, când Irlanda, cu excepţia Irlandei de Nord, a 
devenit independentă, ceea ce a avut drept rezultat numele de azi al 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord).
1859 - S-a născut Alexandru Philippide, lingvist şi filolog român, profesor universitar, considerat întemeietorul şcolii lingvistice ieşene
(1 mai 1859 - 12 aug.1933).

A elaborat cărţi fundamentale pentru lingvistica şi filologia română: Introducere în istoria limbei şi literaturei române (1888), Principii de istoria limbii (1894), Gramatică elementară a limbii române (1897), Originea românilor (vol. I, subintitulat Ce spun izvoarele istorice, 1925; vol. II, subintitulat Ce spun limbile română şi albaneză, 1928) – considerată opera sa fundamentală. Între 1897 şi 1906 a redactat o primă formă a  Dicţionarului limbii române al Academiei (porţiunea A – dăzvăţ, rămasă în manuscris), stabilind principiile şi metoda de lucru adecvate Dicţionarului tezaur al limbii române.

No comments:

Post a Comment