Tuesday, March 27, 2012

28 martie - Semnificaţia zilei

1923: Este promulgată prin decret regal Constituţia României Mari, votată de Parlamentul României la 26 mart. 1923, una dintre cele mai avansate şi democratice constituţii din Europa acelui timp. A fost în vigoare până la adoptarea Constituţiei din 1938.  A fost repusă în vigoare în 1944 până la 30 decembrie 1947, când a fost proclamată republica. Potrivit Constituției din 1923, România era o monarhie constituțională, stat național, unitar, indivizibil, cu teritoriul inalienabil. Constituția unificării, cum mai e numită, consfințește realizarea României Mari și are la bază constituția din 1866, dovadă fiind faptul că din cele 138 de articole, 78 s-au păstrat din cea de la 1866. Regele Ferdinand I (1914-1927) reprezinta elementul cheie al vieții politice. El exercita puterea executivă, numea și revoca miniștrii, sancționa și promulga legile, era șeful Armatei, avea drept de veto, putea bate monedă, conferea decorații, avea drept de amnistie și grațiere, convoca și dizolva Parlamentul, încheia tratate (acestea devenind valabile după ce erau aprobate de Parlament). Parlamentul constituia puterea legislativă în cadrul regimului democratic. El era bicameral (Senatul și Adunarea deputaților) și avea rolul de a vota legile, de a le abroga și avea drept de control asupra activității guvernului.


 Teatrul Mare din Moscova (cca 1850)

Teatrul Mare din Moscova (2011)1776: A fost fondat Teatrul Mare (“Bolşoi Teatr”) din  Moscova.


 

 
1661 La Constantinopol, se stinge din viaţă 
domnul  Moldovei,  
    Vasile Lupu    

Marele merit al lui Vasile Lupu a fost acela că a sprijinit viaţa culturală şi religioasă. În acel timp a început activitatea tipografică în Moldova, s-a întemeiat Academia Vasiliană. În anul 1640 a fost înfiinţat Colegiul latin de la Iaşi. Tot în timpul domniei lui a apărut la Iaşi primul cod de legi tipărit în limba română, "Cartea românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe". S-a remarcat prin importantul sprijin acordat Bisericii Ortodoxe. Dintre ctitoriile sale se remarcă bisericile Trei Ierarhi din Iaşi, Serbeşti, Orhei şi Chilia. A ctitorit biserici şi în afara ţării, la Liov şi în Moreea. În anul 1642, a organizat, la Ii, un sinod panortodox, la care au participat, între alţii, reprezentanţi ai Patriarhiei de la Constantinopol, ai Mitropoliei Kievului şi mitropolitul Varlaam al Moldovei.1592 - S-a născut Jan Amos Komensky (Comenius)
pedagog, gramatician şi gânditor umanist ceh 
(28 mart. 1592 – 15 noiemb. 1670).  

S-a ocupat întreaga viaţă de perfecţionarea metodelor   
pedagogice. Opera sa îl face să fie considerat, în momentul 
de faţă, părintele educaţiei moderne. 
Data sa de naştere, 28 martie, este comemorată în Cehia şi în 
Slovacia prin               Ziua Profesorilor.

                                      ***

"Toată viața e o şcoală”. 
"Omul nu poate deveni om decât dacă este educat". 
"Când educația generală a tineretului va începe cu o metodă bună, nimănui 
nu-i va lipsi ceea ce îi este necesar pentru a gândi şi a acţiona bine".
"Cu cât sunt mai numeroase problemele la care te gândești, cu atât mai mult rişti 
să nu înţelegi niciuna".
"Inteligenţa noastră e o oglindă".
    
    1994 S-a stins din viaţă dra­maturgul fran­cez de 
    origine  ro­mână Eugen Ionesco, protagonist al 
    teatrului absurdului, membru al Academiei 
    Franceze (26 noiemb. 1909 - 28 mart. 1994).


                   
                               
                                  *** 

"Ideologiile ne separă, visele şi suferinţele ne alătură". 
"Nu o anumită societate îmi pare ridicolă, ci omenirea".
"Toată lumea se împotriveşte să fie dirijată de toată lumea".
   "Nu este răspunsul cel care luminează, ci întrebarea".

        
    1817 - S-a născut Francesco de Sanctis, critic şi 
    istoric literar, întemeietorul criticii moderne italiene 
    (28 mart. 1817 -  29 dec. 1883).
 
   


1881 - S-a stins din viaţă Modest Petrovici Musorgski
compozitor rus, devenit cunoscut prin operele sale
muzicale pentru pian  (21 mart. 1839 - 28 mart. 1881).
Considerat unul dintre marii compozitori ruşi din secolul
al XIX-lea.

  

 


1868 - S-a născut Maxim Gorki (Aleksei Maksimovici Peşkov),
scriitor rus, fondator al realismului socialist în literatura rusă
(28 mart. 1868 - 18 iun. 1936).


 

 

 

No comments:

Post a Comment