Sunday, May 30, 2010

Cultura în Moldova : Buletin de informare şi documentare.

Buletinul de informare şi documentare Cultura în Moldova este elaborat în cadrul serviciului Cercetări Bibliografice şi constituie o parte componentă a sistemului de publicaţii bibliografice, editate de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.
Lucrarea prezintă un buletin de informare şi documentare destinat diverselor categorii de beneficiari (cercetători, teoreticieni ai culturii, lucrători în domeniul culturii şi artei, oameni de creaţie, bibliotecari, studenţi etc.).
Buletinul este o lucrare curentă cu o periodicitate anuală. Referinţele bibliografice sunt clasificate conform tabelelor CZU. Baza de date Cultura în Moldova se efectuează în catalogul colectiv SIBIMOL, cu afişare în OPAC.
Buletinul este alcătuit pe baza descrierilor bibliografice selectate din producţia de tipar naţională, intrată curent în fondurile Bibliotecii Naţionale. În buletin sunt incluse titluri de cărţi, articole din culegeri, din publicaţii seriale, recenzii, ce vizează diverse probleme privind domeniile culturii şi artei în Republica Moldova. Sunt selectate materialele ce oglindesc prezenţele cultural-artistice ale Moldovei peste hotare (participare la expoziţii, festivaluri, concursuri internaţionale, colocvii, simpozioane, turnee, călătorii de documentare etc.), apărute în publicaţiile seriale din Republica Moldova.
Materialele despre cultura şi arta Moldovei publicate în presa de peste hotare sunt oglindite în buletinul de informare Moldavistica (Exteriorica), compartimentul Bibliografiei Naţionale a Moldovei.
În buletin sunt reflectate, de asemenea, şi materialele privitoare la problemele dezvoltării culturii şi artei în Bucovina de Nord şi Basarabia de Sud ca spaţii de cultură şi civilizaţie românească.
Înregistrările se fac selectiv, în funcţie de valoarea informaţiilor. În limita necesităţii descrierile bibliografice sunt însoţite de succinte adnotări în limba română şi/sau în limba rusă. Cantitatea informaţiilor depinde de volumul documentelor primare intrate în Bibliotecă. Nu sunt incluse manuale, materiale în grup (indicaţii, materiale metodice, instructive, programe de învăţământ, publicaţii mărunte de reclamă şi informare), opere artistice literare. Recenziile lucrărilor bibliografiate sunt indicate imediat după acestea, procedeu care permite cu uşurinţă regăsirea şi cunoaşterea aprecierii critice de care lucrarea s-a bucurat.
Descrierea bibliografică se efectuează de vizu în conformitate cu standardul interstatal GOST 7.1-2003 „Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления” aplicat ca standard naţional pe teritoriul Republicii Moldova.
Descrierile bibliografice sunt grupate pe compartimente şi subcompartimente conform Cadrului de clasament:

1 DEZVOLTAREA CULTURII

1.1 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE (GENERALITĂŢI). ISTORIA CULTURII ŞI
CIVILIZAŢIEI. OAMENI DE CULTURĂ
1.2 MANIFESTĂRI CULTURALE
1.3 POLITICĂ CULTURALĂ
1.4 ECONOMIA CULTURII
1.5 COOPERARE CULTURALĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE
1.6 CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL
NAŢIONAL
1.7 VIAŢA MUZEALĂ
1.8 TURISM
2 CULTURĂ ŞI SOCIETATE

2.1 FILOZOFIA CULTURII. ETICĂ ŞI ESTETICĂ
2.2 MITOLOGIE ŞI RELIGIE. DIMENSIUNILE CREŞTINE ALE CULTURII
2.3 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. FOLCLOR

3 ÎNVĂŢĂMÂNT. EDUCAŢIE

3.1 ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL
3.2 ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ
3.3 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
3.4 ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
3.5 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

4 CREAŢIE ARTISTICĂ

4.1 ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI. CRITICĂ DE ARTĂ
4.2 ARHITECTURĂ. URBANISM
4.3 ARTE PLASTICE
4.3.1 SCULPTURĂ
4.3.2 ARTE DECORATIVE. DESEN
4.3.3 PICTURĂ. GRAFICĂ
4.4 ARTĂ FOTOGRAFICĂ
4.5 ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ
4.6 MUZICĂ ŞI VIAŢA MUZICALĂ
4.7 ARTĂ (CREAŢIE) POPULARĂ
4.8 ARTELE SPECTACOLULUI
4.8.1 TEATRU
4.8.2 DANS. BALET
4.8.3 OPERĂ
4.8.4 CIRC

4.9 LITERATURA ŞI ŞTIINŢA LITERATURII

4.9.1 VIAŢA LITERARĂ A MOLDOVEI (GENERALITĂŢI)
4.9.2 PROFILURI LITERARE. ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII SCRIITORILOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ DIN MOLDOVA. PERSONALIA. RECENZII
4.9.3 PROFILURI LITERARE. ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII
SCRIITORILOR DE LIMBĂ RU., GĂGĂUZĂ, BULGARĂ ETC. DIN MOLDOVA. RECENZII
4.9.4 PROFILURI LITERARE. ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII SCRIITORILOR CLASICI. PERSONALIA. RECENZII
4.9.5 TRADUCERI (LITERARE)

5 LINGVISTICĂ

5.1 LIMBA ROMÂNĂ (TEORIA, ISTORIA, CULTIVAREA LIMBII ROMÂNE)
5.2 LIMBILE ALTOR NAŢIONALITĂŢI DIN MOLDOVA (RU., GĂGĂUZĂ,BULGARĂ ETC.)

6 BIBLIOLOGIE
6.1 BIBLIOGRAFIE. BIBLIOTECONOMIE. BIBLIOTECI
6.2 INDUSTRIA CĂRŢII. EDITURI. PRODUCŢIE DE CARTE. LIBRĂRII

7 MASS – MEDIA

7.1 PRESĂ. ZIARISTICĂ
7.2 RADIO. TELEVIZIUNE
În cadrul compartimentelor şi subcompartimentelor notiţele bibliografice sunt aranjate în ordinea alfabetică a titlurilor sau numelor de familie a autorilor. Cu scopul de a evidenţia materialele consacrate evenimentelor importante din viaţa culturală a republicii, aniversărilor unor oameni de seamă, unor organizaţii etc. în cadrul subcompartimentelor sunt introduse rubrici temporare. Documentele editate în alţi ani şi intrate în fondurile bibliotecii recent sunt marcate cu un asterisc.
Pentru reflectarea mai amplă a evenimentelor culturale din republică, la elaborarea Buletinului Cultura în Moldva, începând cu anul 2009, se consultă şi publicaţiilor seriale din teritoriu (raionale). Până la 2009 se consultau numai publicaţiile seriale centrale, evenimentele din viaţa culturală din teritoriu rămânând în umbră.
Buletinul bibliografic Cultura în Moldova este însoţit de:
• Index alfabetic al numelor de persoane (include toate numele de persoane: autori, redactori, traducători, prefaţatori, pictori, fotografi, recenzenţi etc., precum şi persoane cărora le sunt dedicate lucrările. În acest caz numerele de trimitere la notiţele bibliografice se redau în paranteze rotunde care semnifică “despre dânsul”),
• Index de subiecte şi denumiri geografice,
• Indexul publicaţiilor seriale consultate la depistarea materialelor.
Baza de date a înregistrărilor bibliografice analitice Cultura în Moldova a fost iniţiată în anul 2001 :
• în programul de bibliotecă TinLIB – fasciculele 1997-2005;
• în programul TinREAD – fasciculele 2008-2009;
• în catalogul colectiv SIBIMOL – fascicula 2010. Informaţia în catalogul colectiv SIBIMOL este reflectată la zi.
Buletinul de informare şi documentare Cultura în Moldova este amplasat în http://www.bnrm.md/web/index.php?lang=ro&pid=publicatii.
Maria Sargun,
Specialist principal
serviciul Cercetări Bibliografice.
28 mai 2010.

No comments:

Post a Comment